การตลาดออนไลน์

ทำโฆษณาบน Facebook คัดกรองกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

เพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ

 

ทำโฆษณาเพื่อให้แสดงบน Facebook Page ด้วยวิธีที่ถูกต้องตามนโยบายการโฆษณาของทาง Facebook

1. Click to Website

โฆษณาจะแสดงบนด้านขวาและตรงกลางเพจของหน้า Facebook โดยโฆษณาจะแสดงตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้โฆษณาแสดง โเช่น เพศ, ช่วงอายุ, จังหวัด, หรือเจาะลึกลงไปในหัวข้อที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ เช่น จักรยาน, แฟชั่น, มือถือ, นักศึกษา, พนักงานออฟฟิศ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเป็นแบบ Pay Per Click (เสียค่าโฆษณาเมื่อมีผู้คลิกที่โฆษณาเท่านั้น)

ตัวอย่างโฆษณาแสดง พร้อมกับแสดงปุ่ม Call-to-Action เพื่อกระตุ้นความสนใจ เมื่อคลิกไปที่ข้อความโฆษณา ก็จะเข้าสู่เว็บไซต์

โฆษณา Facebook แสดงตรงกลาง News Feed
โฆษณา Facebook แสดงทางด้านขวา