ลงโฆษณาบน Instagram

ลงโฆษณาบน Instagram (IG)

การทำโฆษณาบน Instagram คุณสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมาย ที่จะให้โฆษณาของคุณไปแสดง โดยสามารถเลือก เพศ ช่วงอายุ จังหวัด และความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย

รูปแบบในการลงโฆษณามีอยู่ 3 รูปแบบหลักคือ

1.แสดงโฆษณาด้วยข้อความโฆษณา และภาพโฆษณา

รูปแบบการทำโฆษณาคล้ายกับการทำโฆษณาบน Facebook คุณสามารถใส่ข้อความโฆษณา และภาพที่ต้องการใช้ทำโฆษณา โดยสามารถแสดงโฆษณาแบบ 1 ภาพ หรือ จะแสดงแบบหลายๆภาพก็ได้ ที่เรียกว่า Carousel Ads

การแสดงโฆษณาในรูปแบบนี้ คุณสามารถเลือกปุ่ม Call-to-Action ได้ เช่น Shop Now, Learn More, Sign Up, Watch More และเมื่อคลิกที่ปุ่มโฆษณา ก็จะเข้าสู่เว็บไซต์

2. แสดงโฆษณาด้วยวีดีโอ

วีดีโอโฆษณา เป็นสื่อออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะคุณสามารถแสดง ธุรกิจหรือสินค้า ของคุณในมุมต่างๆที่คุณต้องการ การทำโฆษณาด้วยวีดีโอบน Instagram ความยาวของวีดีโอจะต้องไม่เกิน 60 วินาที

3. แสดงโฆษณาจากโพสต์บนหน้า Facebook Page

เป็นรูปแบบการทำโฆษณาที่ เลือกโพสต์ต่างๆจากแฟนเพจของคุณ และให้ไปแสดงที่หน้า Instagram เพื่อทำให้โพสต์ของคุณได้ถูกมองเห็นจากลุ่มคนต่างๆมากขึ้น และช่วยสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) ที่สูงขึ้นด้วย

จุดเด่นของโฆษณาบน Instagram (IG):

  1. สามารถสร้างแบรนด์หรือประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคุณได้ในวงกว้าง และรวดเร็ว
  2. เข้าถึงกลุ่มคนใหม่ๆ ที่ธุรกิจของคุณอาจจะยังไปไม่ถึง คือกลุ่มคนที่ชอบใช้ IG มากกว่า Facebook
  3. เป็นโฆษณารูปแบบใหม่ ซึ่งผู้ลงโฆษณายังน้อย โฆษณาของคุณดูโดดเด่น
  4. สามารถโฆษณาได้หลายรูปแบบ เช่น ภาพโฆษณา วีดีโอ หรือ โพสต์จาก Facebook
  5. สามารถทำ Remarketing ได้ เพื่อให้โฆษณาของคุณติดตามกลุ่มคน ไปบน IG

ตัวอย่างโฆษณาบน IG ลิงค์ไปที่เว็บไซต์ + Remarketing

ลงโฆษณาบน IG

ตัวอย่างภาพโฆษณาจากโพสต์บน Facebook แสดงบน Instagram

ตัวอย่างภาพโฆษณาบน Instagram

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน

ความสำเร็จของเรา

หมายเหตุ: การทำโฆษณาของเรา เป็นการทำโฆษณาแบบถูกต้องตามกฎนโยบายโฆษณา เป็นการใช้เครื่องมือจาก Facebook Advert Manager ในการสร้างโฆษณา ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด