โฆษณา YouTube ยอดนิยม

โฆษณาบน YouTube ยอดนิยมของปี 2015

โฆษณาบน YouTube ยอดนิยมของปี 2015

เราได้นำการจัดอันดับวีดีโอ โฆษณา YouTube ที่น่าสนใจ และสร้างสรรค์ ซึ่งเรียกว่า YouTube Ads Leaderboard เป็นคลิปวีดีโอ โฆษณาบน YouTube ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สุดในรอบเดือนตุลาคม 2015 ที่เป็นที่สนใจของผู้คนบน YouTube ทาง YouTube ได้คัดเลือกวีดีโอโดยวัดจาก จำนวน Views ที่วีดีโอแต่ละตัวได้รับ ทั้งจาก Organic Search และ Paid View, ระยะเวลาที่ผู้ชมดูวีดีโอ (Audience Retention)

เรานำโฆษณาเหล่านี้ เพื่อให้นักโฆษณา หรือนักการตลาดออนไลน์ ได้เห็นถึงวิธีการทำโฆษณาที่สร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์สินค้า โดยนำแง่มุมต่างๆที่สร้างสรรค์มานำเสนอ

โปรดอย่าลืมว่า การทำโฆษณาบน YouTube ผู้ชมสามารถที่จะเลือกที่จะไม่ดูโฆษณา หรือ กดปุ่ม Skip Ads ดังนั้นความสร้างสรรค์ในการทำโฆษณาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในโลกโฆษณาออนไลน์ปัจจุบัน

Imagine The Possibilities | Barbie

Extra Gum: The Story of Sarah & Juan

Nike: Snow Day

This Unicorn Changed the Way I Poop – #SquattyPotty

The New Microsoft Surface Book

Emirates A380 featuring Jennifer Aniston

Fueled by the Future | Back to the Future | Presented by Toyota Mirai

PlayStation Holiday 2015 Commercial Featuring Star Wars Battlefront

iPhone 6s – Flip a coin

Boeing: Lightest. Metal. Ever

เรียนรู้การทำโฆษณาบน YouTube ใน 3 นาที

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *