ลงโฆษณาบน Gmail

ลงโฆษณาบน Gmail

เป็นการลงโฆษณารูปแบบใหม่ ซึ่งทาง Google สร้างขึ้นมาเฉพะสำหรับ Gmail โฆษณาจะแสดงบนหน้า Gmail เว็บไซต์ หรือบน Promotion Tab เมื่อคลิกไปที่ข้อความโฆษณา ก็จะเข้าไปสู่หน้าโฆษณาที่กำหนด รูปแบบจะคล้ายกับอีเมล์ที่ถูกส่งมา

การลงโฆษณาบน Gmail เป็นวิธีประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดผ่านทางอีเมล์ เพราะจะได้กลุ่มคนที่จะเห็นข้อความโฆษณาจำนวนมาก และรวดเร็วในเวลาอันสั้น และมันไม่ใช่เป็นการส่ง Spam Mail มันเป็นการใช้เครื่องมือทำโฆษณาของ Google ในการทำโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทาง Gmail

จุดเด่นของโฆษณาบน Gmail:

  1. สามารถสร้างแบรนด์หรือประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคุณได้ในวงกว้าง และรวดเร็ว
  2. อีเมล์โฆษณาสามารถถูก Forward จากผู้รับ ไปสู่กลุ่มเพื่อนๆของเขา เหมือนกับอีเมล์ปกติ
  3. ตำแหน่งโฆษณาที่หลากหลาย เช่น ตำแหน่งทางด้านขวาบนหน้าคอมพิวเตอร์ Desktop หรือ Promotion Tab บนมือถือสมาร์ทโฟน
  4. สามารถใส่ภาพ และ Call-to-Action เพื่อกระตุ้นการตอบรับจากผู้อ่าน
  5. สามารถลิงค์ไปที่หน้าเว็บไซต์ หรือ แฟนเพจ

ค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณา:

  • เป็นรูปแบบ Cost Per Click คุณจะเสียค่าโฆษณาก็ต่อเมื่อมีผู้คลิกไปที่ข้อความโฆษณาของคุณ
  • สามารถกำหนดงบโฆษณาที่ต้องการได้ เช่น วันละ 200 บาท เป็นต้น

เลือกกลุ่มเป้าหมาย:

  • สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะแสดงโฆษณาได้ เช่น เพศ, ช่วงอายุ, จังหวัด, ความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
  • สามารถเลือกวันและเวลาที่จะให้โฆษณาแสดง เช่น แสดงโฆษณาเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 6:00pm-10:00pm เป็นต้น

ภาพตัวอย่างโฆษณาบน Gmail

ลงโฆษณาบน Gmail

กลุ่มเป้าหมายที่สามารถเลือกในการทำโฆษณาบน Gmail

ภาพตัวอย่างรูปแบบโฆษณาที่สามารถเลือกได้

ตัวอย่างโฆษณาบน Gmail

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ความสำเร็จของเรา

หมายเหตุ: การทำโฆษณาของเรา เป็นการทำโฆษณาแบบถูกต้องตามกฎนโยบายโฆษณา ไม่ใช่การส่งอีเมล์แบบ Spam Mail เป็นการใช้เครื่องมือ Google Adwords ในการสร้างโฆษณา ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด