การสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจออนไลน์

การสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจออนไลน์

การสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจออนไลน์ (Brand Your Online Business)

คุณจำเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์ หรือ Branding ธุรกิจออนไลน์ของคุณให้แตกต่างจากกลุ่มคู่แข่งรายอื่นๆ  เพราะว่ามีบริษัทมากมายที่ขายสินค้าหรือบริการเหมือนกับคุณ ดูเหมือนกันหมดบนโลกออนไลน์  ดังนั้นคุณจำเป็นต้องทำให้แบรนด์ของคุณเป็นที่ติดตาลูกค้า  เริ่มต้นจากเว็บไซต์ ซึ่งโดเมนเนมควรจะเป็นชื่อเดียวกับชื่อธุรกิจ  และถ้าจำเป็น คุณอาจจะต้องลงทุนซื้อโดเมนเนมที่ต้องการ เพราะมันเป็นการลงทุนเพื่อสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ส่วนการทำ Branding หรือภาพลักษณ์ของธุรกิจให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้า จะขึ้นอยู่กับภาพที่คุณต้องการให้ลูกค้าเห็น  ไม่มีสูตรตายตัว แต่เมื่อทำ Branding ขึ้นมาแล้ว คุณจะต้องรักษามันไว้ และต้องทำอย่างต่อเนื่อง เคล็ดลับก็คือ การทำเว็บไซต์ให้ดูดี มีภาพลักษณ์มืออาชีพ และการใช้โซเชียลมีเดียในการแสดงตัวตนของธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายรับรู้

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *