ขนาดของภาพที่เหมาะสมสำหรับ Facebook

มีผู้อ่านหลายท่านได้สอบถามเกี่ยวกับขนาดของภาพที่เหมาะสมสำหรับ Facebook เพราะเมื่อการ upload ขนาดของภาพ หรือ image size ที่เหมาะสมกับ Facebook จะทำให้หน้าเพจของคุณดูสวยงาม ถ้าเป็นหัวข้อ Post ก็จะทำให้เห็นภาพได้ชัดเจน ดังนั้นวันนี้เราขอนำภาพ Infographic เพื่อแสดงถึงขนาดภาพที่เหมาะสมที่เราควรจะเลือกในการ upload ภาพเข้าไปที่หน้า Facebook ของเรา ไม่ว่าจะเป็น cover page, profile picture, timeline preview และ Facebook Ads แบบต่างๆ

ภาพ Infographic สำหรับขนาดของภาพที่เหมาะสมสำหรับ Facebook

ขนาดภาพที่เหมาะสม-Facebook-Image-Size

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *