การเพิ่ม Facebook Engagement

วิธีทำให้ Facebook Post ของคุณ ได้รับผมตอบรับเพิ่มขึ้น 275%

วิธีทำให้ Facebook Post ของคุณ ได้รับผมตอบรับเพิ่มขึ้น  275%

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า Facebook Post บางอันได้รับการตอบรับ เช่น จำนวน Like หรือ Comment อย่างล้นหลาม ในขณะที่บาง Facebook Post ของคุณแทบจะไม่มีใครสนใจเลย สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดจากโชค แต่เป็นเพราะความเข้าใจในการทำงานของ Facebook และเข้าใจความรู้สึกของผู้ใช้ Facebook

ดังนั้นสิ่งที่คุณเขียนบน Facebook Post ของคุณ แม้กระทั้งคำที่ใช้ มีผลในการสร้างให้ Facebook Post ได้รับการตอบรับที่ดีหรือไม่

ตัวอย่างเช่น ผู้อ่าน (Facebook User) ชอบเรื่องที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยี, การท่องเที่ยว, สุขภาพ และกีฬา และถ้าใน Facebook Post ของคุณมีคำว่า Facebook ตามสถิติแล้ว โพสต์อันนั้นจะได้รับการกด Like, Comment, และ Share มากกว่าเป็นพิเศษ

สำหรับรายละเอียดวิธีทำให้ Facebook Post ของคุณ ได้รับผมตอบรับเพิ่มขึ้น 275% เราได้นำภาพ Infographic มาแสดงเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจ เพื่อใช้ในการโปรโมทธุรกิจของคุณผ่าน Facebook ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

How to Increase Your Facebook Engagement by 275%
Courtesy of: Quick Sprout
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *