Facebook Page to Watch

วิธีการดูข้อมูลของ Facebook คู่แข่ง

วันนี้เราขอแนะนำเครื่องมือจาก Facebook เพื่อใช้สำหรับวิธีการดูข้อมูลของ Facebook คู่แข่ง  ซึ่งเหมาะสำรับผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์บน Facebook  ผ่านทางแฟนเพจ  ผู้ที่เป็น Admin ของแฟนเพจ หรือที่เรียกว่า  Facebook Admin    คุณสามารถที่จะดูข้อมูลการเคลื่อนไหวของ Facebook คู่แข่ง โดยการใช้ “Page to Watch” ซึ่งแสดงอยู่บนหน้า Facebook Admin

คุณสามารถที่จะเลือก Facebook Page ต่างๆได้ถึง 5 เพจด้วยกัน เพื่อดูความเคลื่อนไหวของเพจ และเปรียบเทียบกับเพจของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับเพจคู่แข่งเช่น  ยอด Like ทั้งหมด, จำนวน New Like ประจำอาทิตย์, จำนวนโพสต์ต่ออาทิตย์, จำนวน Engagement

Facebook Page to Watch

Facebook Page to Watch

ด้วยเครื่องมือ Page to Watch คุณสามารถที่จะเปรียบเทียบเพจของคุณว่ามี Performance ดีกว่าเพจของคู่แข่งหรือไม่ และยังใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงเนื้อหาและโพสต์ของคุณ เพื่อให้มีผลการตอบรับจากแฟนเพจให้ดีกว่าเพจของคู่แข่ง

Page to Watch เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่บริหารแฟนเพจ ลองใช้ดูนะครับ แล้วคุณจะเห็นภาพของคู่แข่งมากขึ้น

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *