การใช้ Facebook’s Graph Search สำหรับธุรกิจของคุณ

การใช้ Facebook’s Graph Search สำหรับธุรกิจของคุณ

Facebook ได้นำ Graph Search มาใช้บนหน้าเพจตั้งแต่ปี 2013   Graph Search เปรียบเทียบง่ายๆ ก็คือ Google Search นั้นเอง ผู้ใช้ Facebook สามารถใส่คำเสริช์เพื่อค้นหาข้อมูลต่างๆบน Facebook

บางธุรกิจอาจจะมองข้าม Graph Search ด้วยเหตุผลว่ามันไม่ใช่ Google Search ซึ่งมีคนใช้หาข้อมูลเยอะกว่า แต่ถ้ามองในมุมของโอกาส ธุรกิจของคุณสามารถใช้ Graph Search ในการบ่งบอกตัวตนของธุรกิจ  ซึ่งอาจจะทำให้แบรนด์หรือธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว

เพราะว่าแบรนด์ใหญ่ๆได้มุ่งเน้นที่จะแสดงบน Google Search ดังนั้นธุรกิจเล็กอาจจะมีโอกาสที่จะแสดงบน Facebook’s Graph Search ได้อย่างไม่อยากมาก   Facebook ไม่ได้บอกชัดเจนถึง Algorithm ในการแสดงบน Graph Search แต่คุณก็ยังสามารถลองทำให้ธุรกิจของคุณแสดงบน Graph Search ได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. สร้าง Facebook Page สำหรับธุรกิจของคุณ
  2. ตรวจสอบข้อมูลต่างๆบนหน้า Facebook ถูกต้อง โดยมีการจัดหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ เช่น หมวดหมู่ restaurant, beauty, business service เป็นต้น
  3. สิ่งสำคัญอีกหนึ่งข้อคือ ตรวจสอบ ที่อยู่ของธุรกิจ เพราะจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัย สำหรับการแสดงผลบน Graph Search
  4. ถ้าคุณมีร้านค้า พยายามบอกให้ลูกค้า check in บน Facebook เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของธุรกิจของคุณ (หลักการคือ พยายามสร้าง connection ต่างๆให้ชี้มาที่ Facebook Page ของคุณให้มากที่สุด)

 

Graph Search อาจจะเป็นโอกาสของธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อที่จะแสดงบน Search เหนือคู่แข่งที่เป็นธุรกิจที่ใหญ่กว่า โดยการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นการสร้าง Engagement ใหกับ Facebook Page มากขึ้น และจะส่งผลในอันดับที่ดีบน Graph Search

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *