กฎ 4 ข้อของการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดในยุคอินเตอร์เน็ต

กฎ 4 ข้อของการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดในยุคอินเตอร์เน็ต

ชีวิตของนักการตลาดมันไม่ง่ายอีกต่อไป จากสมัยก่อนที่มีทีวีไม่กี่ช่อง มีวิทยุไม่กี่สถานี หรือแม้กระทั่งนิตยสารดังๆไม่กี่ฉบับ แต่ในปัจจุบัน เรามีช่องทางการสื่อสารมากมาย เช่น ทีวีดาวเทียมหลายร้อยช่อง เวบไซต์มากมาย หรือ youtube ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ตลอดเวลา ดังนั้นนักการตลาดจะต้องเข้าใจในสื่อการตลาดสมัยใหม่ และสร้างวิธีทำการตลาดที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว เราจึงขอแนะนำหลักการ 4 ข้อสำหรับการทำกลยุทธ์การตลาดในยุคอินเตอร์เน็ต

1. เป้าหมายทางธุรกิจชัดเจน

การทำการตลาดที่ดีในยุคอินเตอร์เน็ต ไม่ใช่เพียงแต่สามารถทำการตลาดผ่านเทคโนโลยีที่หลากหลายเท่านั้น เพราะหัวใจของการทำการตลาดคือ การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะสามารถบอกได้ว่ากลยุทธ์การตลาดที่ทำไปนั้นสำเร็จหรือล้มเหลว

สิ่งที่นักการตลาดต้องยึดถือเพื่อเป็นเป้าหมายในการทำการตลาดคือ Awareness (การทำให้ลูกค้าตระหนัก สนใจ), Sale (การสร้างยอดขาย), Advocacy (การบอกต่อ การที่ลูกค้าแนะนำต่อ)กฎ 4 ข้อของการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดในยุคอินเตอร์เน็ต

2. เลือกใช้ทีมง่ายที่เข้าใจเทคโนโลยี เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

นักการตลาดส่วนใหญ่จะทุ่มเวลาให้กับการทำการตลาด และเป็นการยากที่จะแบ่งเวลามาศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือการสร้างกลยุทธ์การตลาดจากเทคโนโลยี ดังนั้นผู้บริหารควรมีทีมงานเฉพาะทาง เพื่อศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆควบคู่ไปกับการทำการตลาด เพื่อค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งอาจจะต้องเปิดโอกาสให้ทีมงานเฉพาะทางนี้ได้ลองผิดลองถูกในการสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ

และเมื่อได้โอกาสทางธุรกิจอันใหม่แล้ว ผู้บริหารก็สามารถขยายขนาดและส่งต่อเข้าไปในกระบวนการทำงานปกติ

3. แยกกลยุทธ์ออกจาก innovation

หลายๆองค์กรได้นำการสร้างกลยุทธ์มาไว้รวมกับ innovation ซึ่งจริงๆแล้ว การสร้างกลยุทธ์กับการสร้าง innovation เป็นเรื่องที่แตกต่างกัน การสร้างกลยุทธ์เป้าหมายเพื่อที่จะทำให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่ innovation คือการสร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งบางครั้งมันอาจจะไม่ไปกับรูปแบบกระบวนการทำงานปกติ และความผิดพลาดมีได้มากกว่าเพราะเป็นการลองทำในสิ่งใหม่ๆ

4. สร้างแรงจูงใจให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับแบรนด์

การทำการตลาดสมัยใหม่ ไม่เพียงแค่สร้างโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว เพราะ คู่แข่งเฝ้าติดตาม ศึกษาและดึงกลุ่มเป้าหมายที่คุณทำการตลาดเอาไว้ (retarget marketing) ดังนั้นยิ่งคุณทำโปรโมชั่นมากเท่าไหร่ คู่แข่งของคุณก็มีโอกาสมาดึงลูกค้าของคุณมากเท่านั้น

การตลาดสมัยใหม่ต้องสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าให้มีส่วนร่วมในแบรนด์  ดังนั้นการตลาดสมัยใหม่จะสร้างกลุ่มคนที่ชอบในแบรนด์ (community belief) เช่น Facebook Fanpage การสร้างแอพพิเคชั่นสำหรับการทำการตลาด นอกเหนือจากการทำแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

แหล่งข้อมูล: www.forbes.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *