โฆษณาบน Google

ตัวอย่างการโฆษณาบน Google

การโฆษณาออนไลน์บน Google มีด้วยกัน 3 รูปแบบคือ

1. โฆษณาบน Google Search

การทำโฆษณาบน Google Search สำหรับธุรกิจ

 

2. โฆษณาบน Google Display Network

วิธีการทำตลาดออนไลน์ด้วย Google Display Network

 

3. โฆษณาด้วย Google Remarketing

ทำการตลาดออนไลน์ด้วย Google Remarketing

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *