เทคนิคการตลาดสำหรับคนที่ไม่ชอบอ่าน (Infographic)

เทคนิคการตลาดสำหรับคนที่ไม่ชอบอ่าน (Infographic)

ในยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร มันเป็นเรื่องง่ายมากที่ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดของคุณจะไม่มีใครค้นพบ ดังนั้นนักการตลาดต้องมีเทคนิคในการบอกเล่าเรื่องราวการตลาดให้น่าสนใจ

  1. แสดงให้เห็น ไม่แค่เพียงบอกเล่า  จากงานวิจัย 77% ตอบสนองกับ multimedia มากกว่าข้อความ
  2. ย่อยข้อมูลให้อ่านง่าย  79% อ่านแบบคร่าวๆมากกว่าอ่านทุกคำ
  3. เขียนหัวเรื่องให้โดน น่าสนใจ เพราะว่าคนส่วนใหญ่อ่านข้อมูลแบบคร่าวๆ ดังนั้นหัวเรื่องที่ดีจะดึงดูดความสนใจได้
  4. สร้างเรื่องให้เป็นเรื่องส่วนตัว  เราพบว่าคนให้ความสนใจกับเรื่องที่เป็นส่วนตัว มากกว่าการโฆษณาแบบปกติ
  5. ทำเนื้อหาให้เป็นระบบ  อาจจะทำคลิปวีดีโอ  ภาพ  ข้อความ ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารทั้งหมดไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ถ้าทำแยกกัน เป็นไปได้ว่างานบางส่วนอาจจะไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย

อ่านเทคนิคการทำการตลาดให้น่าสนใจได้จากภาพ infographic ด้านล่างนี้

เทคนิคการตลาดสำหรับคนที่ไม่ชอบอ่าน (Infographic)

แหล่งข้อมูล: www.entrepreneur.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *