จำนวนเพิ่มขึ้นของธุรกิจออนไลน์

จำนวนเพิ่มขึ้นของธุรกิจออนไลน์ (Infographic)

ด้วยการเงินลงทุนไม่มาก จำนวนนักธุรกิจออนไลน์ก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก จากผลการสำรวจของ Ubot Studio ธุรกิจออนไลน์ในประเทศอเมริกามีมูลค่าถึง 2 แสนล้านดอลลาร์ และมีการเพิ่มขึ้นประมาณ 15% ต่อปี ด้วยข้อมูลนี้เราสามารถดูแนวโน้มของธุรกิจออนไลน์ของไทยผ่านข้อมูลของงานวิจัยชิ้นนี้ รายละเอียดสามารถดูได้จากภาพ infographic ด้านล่าง

จำนวนเพิ่มขึ้นของธุรกิจออนไลน์

แหล่งข้อมูล: www.entrepreneur.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *