อัตราค่าบริการสำหรับแพ็คเก็จ SME Marketing (โฆษณาบน Google)

อัตราค่าบริการสำหรับแพ็คเก็จ SME Marketing (โฆษณาบน Facebook)

อัตราค่าบริการสำหรับแพ็คเก็จ Youtube Marketing

อัตราค่าบริการสำหรับแพ็คเก็จ Event Marketing

หมายเหตุ:
1. ค่าบริการและค่าโฆษณาที่แสดงเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ เฉพาะค่าบริการ ส่วนค่าโฆษณาไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
3. ค่าโฆษณาเบื้องต้นเป็นค่าประมาณการ ลูกค้าสามารถกำหนดงบโฆษณาต่อเดือนได้ตามความต้องการ โดยค่าโฆษณาจะจ่ายตามจริงเมื่อมีผู้คลิกที่โฆษณาเท่านั้น (Pay Per Click)