ค่าใช้จ่าย-ทำอีเว้นท์-Event-Marketing

หมายเหตุ:
1. ค่าบริการและค่าโฆษณาที่แสดงเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 2% สำหรับค่าโฆษณา และ 3% สำหรับค่าบริการ
3. ค่าโฆษณาเบื้องต้นเป็นค่าประมาณการ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงค่าโฆษณาเบื้องต้นได้ตามความต้องการ  โดยค่าโฆษณาจะจ่ายตามจริงเมื่อมีผู้คลิกที่โฆษณาเท่านั้น (Pay Per Click)

หมายเหตุ: การทำโฆษณาของเรา เป็นการทำโฆษณาแบบถูกต้องตามกฎนโยบายโฆษณา ไม่ใช่การปั่น Like หรือใช้ Robot เพื่อสร้างยอด Like หรือ ทราฟฟิกในเวลาอันรวดเร็ว เราทำโฆษณาตามกฎ นโยบายที่ Google, Facebook และ YouTube กำหนด การคลิก หรือการกด Like จะเป็น activity ที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติที่ user แต่ละรายสนใจเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือ แฟนเพจของคุณ ดังนั้น เราไม่มีการันตียอด Like หรือ ยอดคลิกต่างๆ ค่าโฆษณาเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยเราจะบริหารจัดการให้อยู่ในงบโฆษณาที่กำหนด

ข้อดีของการทำโฆษณาแบบถูกต้อง:

นอกจากจะโปรโมทธุรกิจของคุณได้ตรงกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการแล้ว ยังเป็นการหลีกเลี่ยงการผิดกฎ นโยบายโฆษณาของทาง Google, Facebook และ YouTube อีกด้วย ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ธุรกิจ หรือ แฟนเพจของคุณในภายหลัง