อัตราค่าบริการสำหรับแพ็คเก็จ YouTube Marketing (โฆษณาโดยใช้ YouTube)

YouTube Marketing Service ที่เราให้บริการมีดังต่อไปนี้

1. โฆษณาแบบ YouTube Overlay Ads

2. โฆษณาแบบ True View In-Stream Ads

ค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณาบน YouTube

หมายเหตุ:
1. ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดทำคลิปวีดีโอ (ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีคลิปวีดีโอ Youtube)
2. ค่าบริการและค่าโฆษณาที่แสดงเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ลูกค้านิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 2% สำหรับค่าโฆษณา และ 3% สำหรับค่าบริการ

หมายเหตุ: การทำโฆษณาของเรา เป็นการทำโฆษณาแบบถูกต้องตามกฎนโยบายโฆษณา Google & YouTube  ไม่ใช่การปั่นเว็บไซต์ให้ติดอันดับ หรือใช้ Robot เพื่อสร้างทราฟฟิกให้กับเว็บไซต์ ในเวลาอันรวดเร็ว   การคลิก หรือ activity ต่างๆ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติที่ user แต่ละรายสนใจเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือ วีดีโอ YouTube ของคุณ ดังนั้น เราไม่มีการันตียอด View หรือ ยอดคลิกต่างๆ    ค่าโฆษณาเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยเราจะบริหารจัดการให้อยู่ในงบโฆษณาที่กำหนด

ข้อดีของการทำโฆษณาแบบถูกต้อง:

นอกจากจะโปรโมทธุรกิจของคุณได้ตรงกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการแล้ว ยังเป็นการหลีกเลี่ยงการผิดกฎ นโยบายโฆษณาของทาง Google และ YouTube อีกด้วย ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ธุรกิจของคุณในภายหลัง