ทำโฆษณาด้วย Remarketing - Retargeting

การทำโฆษณาแบบ Remarketing หรือ Retargeting

วิธีการทำโฆษณาเพื่อติดตามกลุ่มลูกค้าที่เคยเข้าเว็บไซต์ของคุณ เพื่อนำข้อความโฆษณา และโปรโมชั่นไปแสดงให้กับกลุ่มลูกค้าเหล่านี้เรียกว่า การทำโฆษณาแบบ Remarketing หรือบางทีเรียกว่า Retargeting เป็นเทคนิคการทำโฆษณาตัวเดียวกัน

เหตุผลที่เลือกทำโฆษณาแบบ Remarketing 

1. เราสามารถ custom โฆษณาตามสินค้าที่ลูกค้าสนใจ ทำให้ลูกค้ารู้สึก connect กับ message ที่คุณส่งไป และเป็นการเพิ่มโอกาสที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้มากกว่า

2. โฆษณาสามารถติดตามกลุ่มลูกค้าไปในเกือบทุกที่ในโลกออนไลน์ เช่น บน Google Network, Facebook และ YouTube

3. กลุ่มคนที่เคยเข้ามาในเว็บไซต์ของคุณ เป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสซื้อสินค้าสูง เพราะได้เข้ามาศึกษาข้อมูลสินค้า และอยู่ในช่วงเปรียบเทียบข้อมูล และตัดสินใจซื้อ การทำโฆษณา Remarketing จะช่วยตอกย้ำ Brand Awareness และหวังว่าจะทำให้ลูกค้าใจอ่อน ทนไม่ไหว และกลับมาซื้อสินค้าในเว็บไซต์ของคุณ

เจาะลึกโฆษณาแบบ Remarketing

วิธีการทำโฆษณาแบบ Remarketing

1. คุณต้องมีเว็บไซต์ที่สามารถวางโค้ดได้

การทำโฆษณา Remarketing คุณจะต้องวางโค้ด เอาไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของคุณ โค้ดตัวนี้จะใช้ในการ track ข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาในเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งหมายความว่า ถ้าคุณไม่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง หรือมีเพียง Facebook Page คุณไม่สามารถทำ Remarketing ได้

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน

ความสำเร็จของเรา