อัตราค่าบริการสำหรับแพ็คเก็จ โฆษณาด้วย Google Adwords

บริการโฆษณาด้วย Google Adwords ที่เราให้บริการมีดังต่อไปนี้

1. บริการโฆษณาบน Google Search

2. บริการโฆษณาบน Google Display Network (GDN) และ  Google Remarketing

คุณสามารถเลือกบริการโฆษณาที่ต้องการ ตามแพ็คเกจด้านล่างนี้

หมายเหตุ:
1. ค่าบริการและค่าโฆษณาที่แสดงเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. ค่าโฆษณาหรือค่าคลิก โดยค่าโฆษณาจะจ่ายตามจริงเมื่อมีผู้คลิกที่โฆษณาเท่านั้น ถ้าเงินโฆษณาใช้ไม่หมด เราจะทบไปในเดือนถัดไป หรือรันโฆษณาต่อไปจนกว่าค่าโฆษณาจะหมดลง

อัตราค่าบริการสำหรับแพ็คเก็จ โฆษณาบน Facebook

Facebook Marketing ที่เราให้บริการมีดังต่อไปนี้

1. Click to Website

2. Click to Page

3. Click to Post

คุณสามารถเลือกบริการโฆษณาที่ต้องการ ตามแพ็คเกจด้านล่างนี้

แบบค่าใช้จ่ายการทำโฆษณาFace

หมายเหตุ:
1. ค่าบริการและค่าโฆษณาที่แสดงเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. ค่าโฆษณาหรือค่าคลิก โดยค่าโฆษณาจะจ่ายตามจริงเมื่อมีผู้คลิกที่โฆษณาเท่านั้น ถ้าเงินโฆษณาใช้ไม่หมด เราจะทบไปในเดือนถัดไป หรือรันโฆษณาต่อไปจนกว่าค่าโฆษณาจะหมดลง

อัตราค่าบริการสำหรับแพ็คเก็จ โฆษณาบน Instagram

ค่าใช้จ่ายการทำโฆษณา Instagram

หมายเหตุ:
1. ค่าบริการและค่าโฆษณาที่แสดงเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. ค่าโฆษณาหรือค่าคลิก โดยค่าโฆษณาจะจ่ายตามจริงเมื่อมีผู้คลิกที่โฆษณาเท่านั้น ถ้าเงินโฆษณาใช้ไม่หมด เราจะทบไปในเดือนถัดไป หรือรันโฆษณาต่อไปจนกว่าค่าโฆษณาจะหมดลง

อัตราค่าบริการสำหรับแพ็คเก็จ YouTube Marketing (โฆษณาโดยใช้ YouTube)

YouTube Marketing Service ที่เราให้บริการมีดังต่อไปนี้

1. โฆษณาแบบ YouTube Overlay Ads

2. โฆษณาแบบ True View In-Stream Ads

หมายเหตุ:
1. ค่าบริการและค่าโฆษณาที่แสดงเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. ค่าโฆษณาหรือค่าคลิก โดยค่าโฆษณาจะจ่ายตามจริงเมื่อมีผู้คลิกที่โฆษณาเท่านั้น ถ้าเงินโฆษณาใช้ไม่หมด เราจะทบไปในเดือนถัดไป หรือรันโฆษณาต่อไปจนกว่าค่าโฆษณาจะหมดลง

ความสำเร็จของเรา

หมายเหตุ: การทำโฆษณาของเรา เป็นการทำโฆษณาแบบถูกต้องตามกฎนโยบายโฆษณา ไม่ใช่การปั่น Like หรือใช้ Robot เพื่อสร้างยอด Like หรือ ทราฟฟิกในเวลาอันรวดเร็ว เราทำโฆษณาตามกฎ นโยบายที่ Google และ Facebook กำหนด การคลิก หรือการกด Like จะเป็น activity ที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติ