การตลาด

เคล็ดลับ 10 ข้อที่นักการตลาดควรทำเพื่อทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จ

  1. ต้องคิดถึงความต้องการของลูกค้าก่อนของตนเอง
  2. ต้องตื่นเต้นกับความสำเร็จและเรียนรู้จากความล้มเหลว
  3. ต้องรู้จักฟังก่อนพูด
  4. ต้องเชื่อมั่นในสินค้า (หรือตัวเอง) และบำรุงรักษาจนเติบใหญ่
  5. ต้องถลำให้ลึกลงไปในความต้องการของลูกค้า
  6. ต้องทำใจให้ชอบและรับให้ได้กับความคิดที่หลากหลาย
  7. ต้องใส่ความรู้สึกลงไปในทุกการขาย
  8. ต้องไม่จมปลักกับความสมเพชตัวเองหากไม่เป็นไปตามฝัน
  9. ต้องสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับลูกค้า
  10. ต้องนับถือตัวเองและความสามารถของตัวเอง

แหล่งข้อมูล: https://www.facebook.com/smethailandmag

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *