สิ่งที่ทำให้ธุรกิจ sme ไม่สำเร็จ

สิ่งที่ทำให้ธุรกิจของคุณไม่ประสบความสำเร็จ

ภาพด้านล่างนี้เป็นภาพ Infographic ที่น่าสนใจ อธิบายความเป็นธุรกิจขนาดเล็กได้ดี และแสดงให้เห็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจของคุณไม่ประสบความสำเร็จ ถึงแม้จะเป็นข้อมูลของต่างประเทศ แต่น่าจะใช้อ้างอิงกับธุรกิจ SME แบบไทยได้ และมีจุดที่น่าสนใจคือ SME เข้าใจและเห็นด้วยว่าการทำการตลาดออนไลน์จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ แต่มี SME จำนวนมากที่ยังไม่ได้ใช้การตลาดออนไลน์เท่าที่ควร

ภาพ Infographic เกี่ยวกับธุรกิจ SME

ธุรกิจ SME

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *