ลงโฆษณาบน YouTube

ลงโฆษณาใน YouTube แบบ TrueView In-Stream Video Ads

การทำโฆษณาบน YouTube ที่นิยมทำกันมากที่สุดคือ

1. TrueView In-Stream Video Ads

การทำโฆษณาแบบ TrueView In-Stream Video Ads เป็นการนำวีดีโอ YouTube ของคุณไปแสดงแทรกบน YouTube ตัวอื่นๆ โดยวีดีโอของคุณจะถูกแสดงขึ้นมาก่อนวีดีโอปกติ และเมื่อรันไปได้ 5 วินาที ก็จะมีปุ่ม Skip Ad แสดงขึ้นมาเพื่อให้ผู้ชมตัดสินใจที่จะ skip โฆษณาของคุณหรือไม่

ข้อดีของการทำโฆษณา TrueView In-Stream Video Ads:

1.  ไม่ยุ่งยาก เพียงมีวีดีโออยู่บน YouTube ก็สามารถทำโฆษณาแบบนี้ได้แล้ว

2. ความยาวของวีดีโอไม่จำกัด เหมือนวีดีโอ YouTube ปกติ

3. คิดค่าโฆษณาเมื่อ ผู้ชมดูวีดีโอของคุณอย่างน้อย 30 วินาที หรือ ผดูวีดีโอของคุณจนจบ (ถ้าความยาววีดีโอของคุณสั้นกว่า 30 วินาที)

4. ผู้ชมกดปุ่ม Skip Ad ทันที คุณไม่ต้องเสียค่าโฆษณา

5. สามารถเลือกกลุ่มคนที่จะให้โฆษณาของคุณไปแสดงได้ เช่น เพศ, ช่วงอายุ, จังหวัด และ เนื้อหาของ YouTube ที่ต้องการ

6. สามารถเลือก YouTube Channel ที่ต้องการให้โฆษณาไปแสดงได้ เช่น Workpointofficial, TV3Official, ช่อง One เป็นต้น

ตัวอย่าง YouTube Channel ยอดนิยม ที่สามารถลงโฆษณาแบบ In-Stream:

เราสามารถเลือกแสดงวีดีโอโฆษณาของคุณใน YouTube Channel ที่หลากหลาย เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนการตลาดของคุณ

ํYouTube Channel ยอดนิยมของไทย

ประมาณการผลลัพธ์ของการทำโฆษณาแบบ TrueView In-Stream Video Ads:

ประมาณการผลลัพธ์ที่จะได้จากการทำโฆษณาในงบโฆษณาตามแพ็คเกจเริ่มต้นของเรา เพื่อให้คุณได้เห็นภาพมากขึ้น

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อทาง LINE

เพิ่มเพื่อน

ความสำเร็จของเรา

หมายเหตุ: การทำโฆษณาของเรา เป็นการทำโฆษณาแบบถูกต้องตามกฎนโยบายโฆษณา ที่ Google, Facebook และ YouTube กำหนด การคลิก หรือการกด Like จะเป็น activity ที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติ