ลงโฆษณาบน YouTube

ทำโฆษณาบน YouTube เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ สร้างแบรนด์ผ่านสื่อวีดีโอออนไลน์

ต้องยอมรับว่าสื่อวีดีโอออนไลน์หรือคลิปโฆษณาเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากในปัจจุบันซึ่งไอทีมีบทบาทมากกับวิถีชีวิตของผู้บริโภค  การใช้วีดีโอออนไลน์ทำโฆษณาทำให้ง่ายในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการของคุณ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว และยังกระตุ้นให้ลูกค้าคลิกเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ หรือ แฟนเพจของคุณ

รูปแบบการให้บริการทำการตลาดออนไลน์โดยใช้ YouTube

1. True View In-Stream Ads

เป็นการแสดงโฆษณา YouTube ของคุณก่อนแสดงวีดีโอ YouTube อื่นๆ ผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าจะชมโฆษณาต่อหรือจะ skip เพื่อเข้าสู่วีดีโอ YouTube ที่ต้องการ

จุดเด่น: ดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้มากที่สุด สามารถอธิบายธุรกิจของคุณให้ง่าย และน่าสนใจมากขึ้น ผ่านคลิปวีดีโอ

ค่าใช้จ่าย: ถ้าความยาวของโฆษณา YouTube ของคุณยาวเกินกว่า 30 วินาที คุณจะเสียค่าโฆษณาเมื่อผู้ชมดูวีดีโอ YouTube ของคุณ 30 วินาทีขึ้นไป  แต่ถ้าความยาวของน้อยกว่า 30 วินาที คุณจะเสียค่าโฆษณาเมื่อวีดีโอ YouTube ของคุณถูกแสดงจนจบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมประมาณการค่าโฆษณา

เรียนรู้โฆษณา In-Stream ภายใน 3 นาที

ภาพตัวอย่างโฆษณา TrueView In-Stream Video Ads

In-Stream Video Ads in YouTube

2. YouTube Overlay Ads

เพื่อที่จะสร้าง Brand Awareness โดยใช้ภาพแบนเนอร์โฆษณา แสดงบนวีดีโอ YouTube  เป็นที่นิยมของนักการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน เพราะสามารถทำ mass marketing ได้ในเวลาที่รวดเร็ว โดยไม่ต้องสร้างวีดีโอโฆษณา เพียงแค่สร้างภาพแบนเนอร์ และนำไปแสดงบนวีดีโอ YouTube ที่เป็นที่สนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

จุดเด่น: สร้างแบรนด์ธุรกิจของคุณให้เป็นที่รู้จักในเวลาอันรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องมีคลิปวีดีโอ YouTube

เจาะลึกโฆษณา YouTube Overlay Ads

ตัวอย่างภาพโฆษณา YouTube Overlay Ads

ลงโฆษณาใน YouTube ด้วย Overlay Ads

3. YouTube Video Discovery

เป็นการแสดงโฆษณา บนหน้า YouTube Search ใต้กล่องคำค้นหา หรือ แสดงโฆษณาในรูปแบบวีดีโอแนะนำ ทางด้านขาวมือของ YouTube
จุดเด่น: สร้าง Brand Awareness กระจายไปในกลุ่ม YouTube ต่างๆ
ค่าใช้จ่าย: เสียค่าโฆษณาเมื่อมีผู้คลิกเข้าชมโฆษณา YouTube ของคุณ

โฆษณา YouTube Video Discovery
โฆษณา YouTube Video Discovery

4. YouTube Under Video Ad

เป็นการแสดงโฆษณาบนพื้นที่ใต้วีดีโอ YouTube โดยแสดงเฉพาะบนมือถือ และแท็บเล็ต เมื่อคลิกที่โฆษณา สามารถลิงค์ไปที่เว็บไซต์, เฟสบุ๊คเพจ หรือ วีดีโอ YouTube
จุดเด่น: โฆษณาโดดเด่น เจาะกลุ่มผู้ใช้มือถือ กระจายตามกลุ่ม YouTube ต่างๆ
ค่าใช้จ่าย: เสียค่าโฆษณาเมื่อมีผู้คลิกเข้าชมโฆษณา YouTube ของคุณ

โฆษณา YouTube

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน

ความสำเร็จของเรา