ลงโฆษณาบน YouTube

ลงโฆษณาใน YouTube ด้วย Overlay Ads

YouTube Overlay Ads เป็นการนำเอาภาพแบนเนอร์ไปแสดงบนวีดีโอ YouTube ต่างๆตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด โดยภาพแบนเนอร์จะแสดงอยู่ 2 ตำแหน่งของหน้าจอ YouTube คือ ตำแหน่งด้านล่างของวีดีโอ YouTube และตำแหน่งทางด้านขวาของหน้า Watch Page เมื่อคลิกไปที่แบนเอร์ผู้ชมก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ ของคุณ

ข้อดีของการทำโฆษณา YouTube Overlay Ads:

1.  เป็นการทำโฆษณาที่ง่าย ไม่ต้องมีคลิปวีดีโอ เพียงแค่สร้างภาพแบนเนอร์ 2 ขนาด (728×90 และ 300×250 pixel)

2. ได้ผลรวดเร็ว และสามารถเจาะเข้าไปในกลุ่มเป้าหมายตามเนื้อหาของ YouTube

3. โฆษณาจะแสดงเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด โดยคุณสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้เช่น เพศ, ช่วงอายุ, จังหวัด, เวลาในการแสดงโฆษณา, หัวข้อและเนื้อหาของ YouTube ที่ต้องการให้โฆษณาของคุณไปแสดง

4. สามารถกำหนดงบโฆษณาต่อวันได้ เช่นวันละ 300 บาท เป็นต้น

5. ค่าโฆษณาเป็นแบบ Pay Per Click คุณจะเสียค่าโฆษณาก็ต่อเมื่อมีคนคลิกที่ข้อความโฆษณาหรือภาพแบนเนอร์ของคุณ

การโฆษณา YouTube Overlay Ads เหมาะสำหรับ:

การสร้าง Brand Awareness ในวงกว้าง ในเวลาอันรวดเร็ว คุณสามารถแสดงข้อความโฆษณา หรือภาพแบนเนอร์ บนวีดีโอ YouTube  การโฆษณาด้วยวิธีนี้เป็นที่นิยมของนักการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน เพราะคุณสามารถทำ mass marketing ได้ในเวลาที่รวดเร็ว โดยที่คุณไม่ต้องใช้เวลาในการสร้างวีดีโอ YouTube เพื่อทำการโฆษณาสินค้าหรือบริการของคุณ เพียงแค่คุณสร้างข้อความโฆษณาหรือภาพแบนเนอร์ และนำไปแสดงบนวีดีโอ YouTube ที่เป็นที่สนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลงโฆษณาด้วยภาพแบนเนอร์บน YouTube

ประมาณการผลลัพธ์ของการทำโฆษณาแบบ YouTube Overlay Ads:

เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น เราได้นำตัวเลขเฉลี่ยจะข้อมูลของการทำโฆษณาในรูปแบบนี้ในหลายๆโปรเจค เพื่อใช้ในการคำนวณ ประมาณการผลลัพธ์ที่จะได้จากการทำโฆษณาในงบโฆษณาจำนวนต่างๆ เพื่อให้คุณได้เห็นภาพมากขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้ว นักการตลาดจะสนใจที่จำนวน Impression (จำนวนครั้งที่โฆษณาแสดง) และ No. of Engagement (จำนวนคลิกที่จะได้รับ)

หมายเหตุ: ข้อมูลประมาณการในตารางด้านล่างนี้ เป็นการนำข้อมูลเฉลี่ยจากโปรเจคต่างๆในอดีตมาใช้ในการคำนวณ ข้อมูลนี้อาจจะแตกต่างจากผลลัพธ์ของการทำโฆษณาของคุณ เพราะการทำโฆษณาแต่ละแบบมีปัจจัยหลายอย่างในการคำนวณ Impression และ No. of Engagement ข้อมูลนี้มีจุดประสงค์เป็นเพียงข้อมูล guideline ให้คุณเห็นภาพการทำโฆษณาเท่านั้น

ข้อมูลการทำโฆษณา YouTube Overlay Ads
ข้อมูลการทำโฆษณา YouTube Overlay Ads

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ความสำเร็จของเรา

หมายเหตุ: การทำโฆษณาของเรา เป็นการทำโฆษณาแบบถูกต้องตามกฎนโยบายโฆษณา ไม่ใช่การปั่น Like หรือใช้ Robot เพื่อสร้างยอด Like หรือ ทราฟฟิกในเวลาอันรวดเร็ว เราทำโฆษณาตามกฎ นโยบายที่ Google, Facebook และ YouTube กำหนด การคลิก หรือการกด Like จะเป็น activity ที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติ